طرح تعالی سازمانی راز تحول

ارسال شده توسط : مدیر

طرح تعالی سازمانی راز تحول

امروزه توجه و تمرکز بر نیازهای آموزشی به عنوان مبنایی برای رشد و پیشرفت، سازمان  ها را بر آن داشته است تا از هر طریق ممکن به دنبال توانمندسازی منابع انسانی خود و بهبود مهارت  ها باشند.
سال  هاست که لزوم پیشرفت و توسعه، سازمان  ها و موسسات کوچک و بزرگ را بر آن داشته تا برای عقب نماندن از مسیر رشد و ترقی با سرعت هر چه تمام  تر از تمامی نیروهای انسانی و مادی خود استفاده کنند، ولی بروز مشکلات و فشارهای روحی و روانی ناشی از زندگی ماشینی، نه تنها بهره  وری را پایین آورده، بلکه روابط افراد را تحت  الشعاع خود قرار داده است. بنابراین، جدیدترین تکنیک  های روانشناسی به میدان آمدند تا برای پر  کردن شکاف بین پیشرفت و موانع موجود، چاره  ای بیاندیشند و پایه  ای ترین راهبرد را آموزش سرمایه انسانی دانستند.
از سویی می دانیم که همواره یکی از پرکاربردترین و کم  هزینه  ترین انتقال آموزه  ها، مطالعه است که دلیل اهمیت آن را می توان میل و اشتیاق ذاتی انسان به یادگیری و خواندن دانست. زیرا مطالعه، سه نیاز عاطفی، شناختی و شخصیتی انسان را برآورده می  کند. در جوامع امروز، پیامد برآورده شدن این نیازها با پرورش شهروندان، مدیران و کارکنانی آزاداندیش امکان  پذیر است. در این میان، سازمان فرهنگی سپید با رویکردی نوین و با تجاربی ارزشمند در امر آموزش سازمانی، با طرح جامع و مطالعه  محور خود با عنوان «راز تحول» یاریگر واحدهای آموزش، توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش سازمان  هاست تا با ارتقاء سطح آگاهی و مهارت  های مدیران و کارکنان در حیطه مهارت  های مدیریت فردی، بین  فردی و گروهی و همچنین ترویج فرهنگ مطالعه و یادگیری در سازمان، در حد بضاعت خویش موجبات رشد و توسعه فرهنگ کار در سازمان  ها را فراهم نماید.
ما می خواهیم با ترویج فرهنگ مطالعه در میان مدیران و تمامی کارکنان یک سازمان با افزودن سطح آگاهی و مهارت  ها، در حد بضاعت خویش تغییری به سمت رشد و کمال در میان نهادهای مهم جامعه ایجاد کنیم.

 

مراحل اجرای طرح:

  1. گروه بندی تیم های سازنده: از افراد شرکت کننده یک گراف طراحی می شود که در آن هر گروه یک سرگروه دارد.
  2. نیازسنجی و ارزیابی: نیازهایی بالاترین اولویت را خواهند داشت که مهارت افراد در آن زمینه کم باشد.
  3. ارائه بسته های آموزشی: بسته های آموزشی برای یک دوره چهار ماهه طراحی و بین افراد سازمان توزیع می گردد.
  4. پشتیبانی: ارسال ایمیل و پیام کوتاه، مکالمه تلفنی، ارسال خلاصه کتاب ها و اطلاع رسانی زمان آزمون.
  5. برگزاری آزمون: در انتهای هر ماه، از فراگیران جهت ارزیابی محتوای آموخته شده آزمونی برگزار می شود.
  6. ارزیابی و ارائه گزارش: صدور کارنامه برای هر فرد و گزارش نقاط قوت و ضعف و راه های بهبود آن.
  7. برگزاری جلسات هم اندیشی: پس از هر دو ماه، فراگیران در جلسه هم اندیشی در کنار اساتید مجرب حضور به هم می رسانند.
  8. برگزاری کارگاه آموزشی: هر چهار ماه، کارگاه آموزشی پیرامون محتواهای مطالعه شده برای افراد برگزیده برگزار می گردد.

 

طرح تعالی سازمانی راز تحول در یک نگاه:

Share Button

نوشته های مشابه