طرح پیوند سازمان و خانواده

ارسال شده توسط : مدیر

طرح پیوند سازمان و خانواده

همانطور که می  دانید، خانواده ابتدایی  ترین و مهم  ترین نهاد جامعه بشری محسوب می  شود و نقش مهمی در فرایندهای اجتماعی و روانی فرد در جامعه ایفا می  کند. در واقع، نقش آموزش و تربیت در خانواده تمامی جامعه را تحت شعاع خود قرار می  دهد و در این راستا سازمان فرهنگی سپید با دارا بودن سال ها تجربه مفید در زمینه انتشار و آموزش، در کارنامه درخشان خود برای ارتقاء سطح آگاهی در خانواده  ها و فراهم نمودن محفل گرمی برای رشد فرزندان و سازندگان کشور عزیزمان، دست به اجرای طرحی نو به نام «پیوند سازمان و خانواده» زده است.

هدف از اجرای طرح پیوند سازمان و خانواده، افزایش بهره  وری سازمانی می  باشد.

 روش اجرای طرح:

تیم مجرب و آکادمیک تحقیق و توسعه سازمان فرهنگی سپید در قالب سرفصل  های مرتبط و مورد نیاز خانواده  ها، مطالب و موضوعات آموزشی که پشتوانه علمی داشته و به  روز و نوین بودن آن وجه  تمایزش می  باشد، را در هر ماه تهیه و تنظیم نموده و پس از تایید واحد آموزش سازمان، طراحی و چاپ می  گردد و با هدف رفع مشکلات معمول در خانواده  ها، گرایش به اعتیاد، معضلات تربیتی، ندانسته  های پزشکی، سلامت و … بین خانواده  های کارکنان توزیع می  شود و در انتهای هر ماه یک کارگاه برای خانواده  ها برگزار می  گردد تا مشکلات و معضلات خود را به صورت علمی و کاربردی رفع نمایند.

باشد تا در ایجاد آرامش در خانواده  ها سهمی اندک داشته باشیم.

نمونه ماهنامه ها:

Share Button

نوشته های مشابه