طرح کودکان و نوجوانان

ارسال شده توسط : مدیر

طرح کودک و نوجوان

امروزه آموزش مهارت هاي زندگي از اهداف بنيادي نظام هاي آموزشي است. در نظام آموزشي ايران نيز آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان به طور صريح و يا ضمني جزو اهداف آرماني تعليم و تربيت يا حتي دروس خاص در دوره هاي گوناگون تحصيلي ذکر شده، هر چند هنوز توفيقات مورد انتظار در اين زمينه برآورده نشده است.

در هر حال با توجه به نکات و مسائل مطرح شده، طرح پيشنهادي توسط ” سازمان فرهنگی سپيد” طرحي است که تمامي مقاطع تحصيلي از سال دوم دبستان تا پايان دبيرستان را در بر مي گيرد. همه مي دانيم که سال هاي ابتداي کودکي در تحول فرد بسيار حياتي مي باشد. بنابراين غني کردن خزانه مهارت هاي کودک در اين دوران بستري است براي موفقيت هاي آتي او در دوران نوجواني و جواني. به همين دليل گام اول در اين طرح با نام مهارت هاي زندگي سنين ۸ تا ۱۱ سال را تحت پوشش خود قرار مي دهد.

نوجواني مرحله انتقال از کودکي به بزرگسالي است. نوجوان در اين  مرحله با دو مسأله درگير مي شود:

۱) بازسازي و بازشناسي خود به عنوان يک فرد مستقل

۲) بازنگري و بازسازي ارتباط با بزرگسالان و جامعه.

نوجوان براي قبول اين شرايط جديد و بازسازي هاي لازم احتياج به آموختن مهارت هايي جديد دارد.

 

اهداف طرح:

“سازمان فرهنگی سپيد” براي موفقيت نوجوانان در مرحله اول از رشد خود (بازسازي و بازشناسي خود به عنوان يک فرد مستقل) طرح مهارتهاي مقابله اي  را به اجرا در مي آورد؛ مهارتهايي که به نوجوان ۱۲ تا ۱۴ ساله ياد مي دهد چگونه با مديريتِ توانايي هاي خود توان مقابله با مشکلات زندگي را پيدا کند.

و اما مرحله ي بعد زماني است که نوجوان به نحوي از خود و خانواده پا را فراتر نهاده و وارد جامعه مي شود (بازنگري و بازسازي ارتباط با بزرگسالان و جامعه). زندگي در شهر و جامعه نيازمند آگاهي به اين امر است که من به عنوان شهروندي مسئول مي توانم تأثيري بسزا بر جامعه خود داشته باشم اما پيش از آن بايد اصول لازم را بدانم. گام سوم اين طرح يعني مهارتهاي شهروندي به نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله در همين زمان ارائه مي شود.

در هر حال اين وظيفه ماست که کودکان ونوجوانان شهر خود را پرورش داده، به ثمر رسانده و از آنها حمايت کنيم تا آنها افرادي متعادل، مطمئن به خود، محترم و صبور بار آمده و خودپنداره ي مثبتي نسبت به خود داشته باشند. اين کار باعث مي شود فرزندان ما در مسير خود به سوي بزرگسالي مردماني شاد، زوجيني متعهد، و انسانهايي نوع دوست و فعال شوند؛ شهرونداني که بي شک زندگي ما را نيز تحت تأثير قرار خواهند داد.

 

Share Button

نوشته های مشابه