کلیه کتاب ها به صورت نو عرضه می گردد و انتشارات سپید کتاب دست دوم توزیع نمی کند.
ارسال کتاب های سفارش داده شده بین ساعت ۸ الی ۱۰ صبح هر روز انجام می پذیرد. ارسال سفارش هایی که پس از این بازه زمانی ثبت شوند، به فردای آن روز موکول می شود.
مسئولیت کلیه مرسوله های پستی پس از تحویل به اداره پست بر عهده آن اداره است.
اطلاعات مشتریان (شماره تلفن، نشانی و …) صرفاً در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر است و به هیچ عنوان در اختیار شخص سوم قرار نخواهد گرفت.
کد پستی باید به طور کامل و دقیق درج گردد و در صورت اشتباه بودن، مسئولیت آن برعهده مشتری بوده و ارسال دوباره شامل پرداخت مجدد هزینه ارسال می شود.
اگر احیاناً در درج اطلاعات مربوط به سفارش مشکلی پیش آمد (یکی از اطلاعات به اشتباه درج شده بود)، لطفاً در اسرع وقت با استفاده از اطلاعات موجود در صفحه “تماس با ما” مراتب را به انتشارات سپید اطلاع دهید تا مشکل برطرف گردد.
وجه پرداخت شده غیرقابل استرداد است و امکان پس گرفتن سفارش وجود ندارد.